KIUD | Premium packaging from textile waste

Kooskõlas Rohekokkuleppega

KIUD pakub e-kaubanduse brändidele lahendust, mis vastab Euroopa Liidu Rohekokkuleppele (The Green Deal)ning järgib tekstiilitööstuse ringmajanduse põhimõtteid.

 

Täna ladestatakse Euroopas ligi 78% tekstiilijäätmeid prügilatesse, põletusjamadesse või eksporditakse Aafrikasse.

 

KIUD väärindab selle väärtusliku tooraine kõige enamlevinud tooteks - 

kõrge kvaliteediga vastupidavaks pakendiks.

ESG nõuded

Ringlussevõetud tekstiilijäätmetest pakend, mis vastab ESG nõuetele

Väiksem CO2

Panustame ring- majandusse ja süsinikujalajälje vähendamisse.

Eristumine turul

Uudne pakend tõstab brändi positiivset kuvandit.

KIUD keskkonnamõju

KIUD'i tekstiilijäätmetest pakendi ja pappkarbi süsinikujalajälje analüüsi aluseks on elutsükli mõju hindamine (OpenLCA platvorm), kasutades 2016. aasta ReCipe (H) keskpunkti meetodit 18 mõjukategoorias.

Globaalne soojenemine

% kg CO2 eq.
0

See kategooria hindab ja keskendub kasvuhoonegaaside heidetele, näiteks süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4) ja lämmastikoksiid (N2O), mis aitavad kaasa Maa tõusvale temperatuurile ja kliimamuutustele.

Veekasutus

% m3
0

See kategooria hindab vee kogust, mis on välja võetud või tarbitud toote või tegevuse kogu elutsükli jooksul. Siin on arvesse võetud nii otsene veekasutus kui ka veega seotud protsesside või sisendite kaudu tekkiva kaudse veemõju osas.

Maakasutus

% of m2a crop eq.
0

See kategooria hindab maakasutuse muutusega kaasnevat keskkonna- mõju. Maakasutus tähendab maa hõivamist, ümberkujundamist või muutmist erinevatel eesmärkidel – põllumajanduseks, linnaarenduseks või tööstuslikuks tegevuseks.

Keskkonnamõju analüüsi eeldused

Tekstiilijäätmetest valmistatud pakend omab mitmeid eeliseid võrreldes kartongiga.

Üheks mõjuvaks positiivseks keskkonnamõju aspektiks on segakiuliste tekstiilijäätmete väärtustamine, millele täna puudub majanduslikult mõistlik lahendus.

Papist pakend

Tekstiilijäätmetest pakend

Elutsükli hindamine

Erinevalt papitootmisest, ei kasutata KIUD tehnoloogia puhul vett ega ulatuslikke pleegitavaid kemikaale.

Ümbertöödeldav kui tekstiilijääde

KIUD materjal koosneb 100% tekstiilikiust ning on töödeldud termomehaaniliselt, ilma keemiliste ainete või vee lisamata. See muudab ära visatud KIUD pakendi ringlussevõtu lihtsaks.

 

Oma eluea lõppedes, sobivad KIUD pakendid tekstiilijäätmete voogu.

 

Efektiivsete ringlussevõtu skeemide väljatöötamise edukuse määr sõltub hästi toimivast infrastruktuurist ja koostööst valitsusasutuste, sorteerimiskeskuste, ringlussevõtjate, tootjate ja tarbijate vahel.