KIUD | Premium packaging from textile waste

MEIE EESMÄRK

Vähendada tekstiilijäätmete prügilatesse ladestamist,
pakkudes innovaatilisi pakendimaterjale

Te ilmselt imestate, kuidas ja miks peaks tekstiilijäätmed asendama kartongi, mis saab kergesti taaskasutada uutesse pakenditesse.

 

 

12.6 miljonist tonnist tekstiilijäätmetest, mis tekivad iga aasta Euroopa Liidus, jõuab ümbertöötlemisele ainult 22%.

Loe rohkem allpool!

Meie uurimise eeldused

Tekstiilijäätmetest valmistatud jäik pakend omab mitmeid eeliseid võrreldes kartongiga.

Sellega kaasneb positiivne keskkonnamõju ja see aitab väärtustada sega tekstiilijäätmeid, mis on raskesti taaskasutatavad.

Papist pakend

Papist karbid on olnud juba pikka aega standardpakendiks paki saatmisel. Siiski kaasnevad nende laialdase kasutamisega märkimisväärsed keskkonnamõjud. Pappkarpide tootmine nõuab puude raiumist, mis aitab kaasa metsade kadumisele ja elupaikade kaotusele. Lisaks hõlmab tootmisprotsess suuri koguseid vett, energiat ja kemikaale, mis viib kasvuhoonegaaside heidete ja saasteainete tekkimiseni. Lisaks lõpeb pappkarpide utiliseerimine sageli prügilates, kus nad lagunevad ja eraldavad metaani, tugevat kasvuhoonegaasi.

Pappkarpe peetakse tavaliselt suhteliselt jätkusuutlikuks tänu nende oodatavalt suurele taaskasutatud papi sisaldusele ja muudele puidu jäätmetele ja kõrvalsaadustele. Siiski, kuigi arenenud maailmas kogutakse taaskasutamise ja ringlussevõtu eesmärkidel kokku 90% ära visatud papist, jõuab vaid 54% ära visatud papist tegelikult uue paberi tootmisesse. Ülejäänud muudetakse teisteks toodeteks, põletatakse või ladestatakse prügilatesse.

Tekstiilijäätmetest pakend

Vastupidiselt pappkarpidele pakuvad ringlusse võetud tekstiilijäätmetest valmistatud pakendid effektiivset alternatiivi, millel on mitmeid keskkonnaeeliseid. Kasutades ära visatud tekstiiltooteid, näiteks vanu riideid ja kangaid, toorainena pakendite valmistamisel, vähendab see uute loodusvarade kaevandamise ja prügilate vajadust. Lisaks võib ringlusse võetud tekstiilide kasutamine pakendites vähendada vee tarbimist, kuna see kõrvaldab laialdase töötlemise ja pleegitamise vajaduse, mis on vajalikud papi tootmisel.

Ringlusse võetud tekstiilijäätmetest valmistatud pakendi kasutuselevõtmisega saavad brändid aidata kaasa ringmajandusele, suunata jäätmed prügilatest eemale ja vähendada oma süsinikujalajälge. Ringlusse võetud tekstiiljäätmetest pärit pakendid võimaldavad vastata ESG nõuetele, eristada end turul ja anda positiivse panuse keskkonda.

See keskkonnasõbralik pakendivalik kõnetab ka tarbijaid, kes otsivad üha enam jätkusuutlikke tooteid ja tõenäoliselt hindavad ettevõtteid, mis panustavad keskkonna vastutustundlikkusse.

EL-i rohelise kokkuleppe järgimine

KIUD pakub lahendust, mis mitte ainult vastab EL-i rohelise kokkuleppele, vaid ka kehastab ringmajanduse põhimõtteid moe- ja tekstiilitööstuses.

 

 

By minimizing  textile waste from which 78% is today landfilled, incinerated or exported to 3rd countries, we repurpose this valuable circular material into one of the most widely used products – the high quality and durable premium packaging.

ESG nõuetele vastavus

Ringlusse võetud tekstiilijäätmetest pärit pakend vastab ESG nõuetele

CO2 vähendamine

Panus ringmajandusse ja süsinikujalajälje vähendamine

Turul eristumine

Uudne pakend võimaldab brändi turul eristada

Keskkonnamõju

Mõlema tekstiilijäätmetest ja papp-pakendisüsteemi võrdlemiseks viidi läbi elutsükli mõju hindamine, kasutades 2016. aasta ReCipe (H) keskpunkti meetodit 18 mõjukategoorias, keskendudes peamiselt 3-le:

  • Kliimamuutus (mõõdetud CO2 ekvivalendis soojenemispotentsiaaliga 100 aasta jooksul).
  • Vee ammendumine (mõõdetud kuupmeetrites).
  • Põllumajandusmaa muundamine (mõõdetud ruutmeetrites aastas).

Elutsükli hindamine teostati OpenLCA platvormil sertifitseeritud keskkonnaekspertide poolt. 

0
% kg CO2 ekv.

Globaalne soojenemine

Hindab ja keskendub kasvuhoonegaaside heidetele, näiteks süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4) ja lämmastikoksiid (N2O), mis aitavad kaasa maa tõusvatele temperatuuridele ja kliimamuutustele.

0
% m3

Water consumption

Hindab vee kogust, mis on välja võetud või tarbitud toote või tegevuse elutsükli jooksul. Seda võetakse arvesse nii otseste veekasutuste kui ka veega seotud protsesside või sisendite kaudu tekkiva kaudse veemõju osas.

0
% m2a saagikuse ekv.

Land use

Hindab keskkonnamõju, mis on seotud maa kasutuse muutmisega. Maa kasutus viitab maa hõivamisele, muutmisele või muutmisele erinevateks eesmärkideks - põllumajandus, linnapiirkonna areng või tööstustegevus.

Algusest lõpuni hindamine

Kasutades ära visatud tekstiiltooteid, näiteks vanu riideid ja kangaid, pakendi toorainena, võimaldab see vähendada vajadust uute ressursside kaevandamise ja prügilate ruumi järele.

 

KIUD tehnoloogia vähendab veetarbimist, kuna see kõrvaldab vajaduse laialdase töötlemise ja pleegitamise järele, mis on vajalikud papi tootmisel.

KIUD pakendi kõrvaldamine

tekstiilijäätmete voolu kaudu

KIUD materjal koosneb 100% tekstiilkiust ja see valmistatakse uudse termomehaanilise töötlemise meetodi abil ilma keemiliste ainete või vee kasutamiseta. See muudab ära visatud KIUD pakendi ringlussevõtu lihtsaks.


Seetõttu saab KIUD pakendi lõppelu ringlusse võtta tavaliste tekstiilijäätmete voolude kaudu. KIUD pakendi jäätmeid on edukalt testitud tavaliste mittekootud materjali ringlussevõtumasinatega, saagisega 80%.


Efektiivsete ringlussevõtu skeemide väljatöötamise edukuse määr sõltub hästi toimivast infrastruktuurist ja koostööst valitsusasutuste, sorteerimiskeskuste, ringlussevõtjate, tootjate ja tarbijate vahel.